2020 in cijfers

Jaarverslag 2020

2020

52%

De Covid-19-pandemie heeft een grote impact gehad op het gebruik van elektronische-communicatiediensten. We constateerden onder andere een toename van 52% van het vaste breedbandverkeer ten opzichte van 2019.

Alle statistieken

375

Op 375 locaties staan pakketautomaten ter beschikking die over het algemeen 24/7 toegankelijk zijn voor de verzending en/of ontvangst van pakketten. De uitbouw van dit netwerk is het antwoord op de sterke toename van de pakketzendingen die in de laatste jaren geobserveerd werd en die door de gezondheidscrisis versterkt is.

Alle statistieken

218

Voor het uitvoeren van zijn opdrachten in 2020 heeft het BIPT kunnen steunen op zijn 218 medewerkers. Dankzij hun werk konden de projecten uit het werkplan 2020, dat het strategisch plan 2020-2022 als basis heeft, gerealiseerd worden.

Alle statistieken