Schaarse middelen

Jaarverslag 2021

Nummers zijn slechts in beperkte hoeveelheid beschikbaar. Het is BIPT dat belast is met het beheer van het nationale nummerplan, alsook met de toekenning en intrekking van de gebruiksrechten voor die nummers. Het BIPT helpt ook in de strijd tegen fraude gepleegd aan de hand van nummers: in 2021 werd een zwarte lijst aangelegd met telefoonnummers die naar alle waarschijnlijkheid gelinkt zijn aan spoofing. Oproepen geassocieerd met deze nummers kunnen op deze manier geblokkeerd worden als deze afkomstig zijn uit het buitenland.

Het BIPT beheert het radiospectrum op het nationale grondgebied. In dat kader wijst het BIPT frequentiebanden toe aan operatoren om dat radiospectrum optimaal te verdelen. De door het BIPT in 2020 toegekende voorlopige gebruiksrechten hebben het mogelijk gemaakt om in 2021 te starten met de uitrol van 5G in afwachting van een nieuwe spectrumveiling voorbereid door het BIPT en gepland voor juni 2022.

Het BIPT steunt en begeleidt de innovatie vanuit verscheidene andere opzichten dan de organisatie van de veiling. In 2021 heeft het de resultaten gepubliceerd van zijn studie ter objectivering van de risico’s van verzadiging van de 4G-netwerken. Het zorgt er ook voor dat het grote publiek betrouwbare informatie krijgt over de nieuwe technologieën: in 2021 heeft het de werkzaamheden binnen een werkgroep met verscheidene instanties en experten gecoördineerd om het kennis- en leerplatform inzake 5G, “Over5G”, te creëren. Daarnaast heeft het BIPT de tenuitvoerbrenging van de beste praktijken van de EU-toolbox voor 5G gecoördineerd om de uitrol van de 5G-netwerken te versnellen. Vanuit datzelfde perspectief van bevordering van netwerken met een zeer hoge capaciteit heeft het BIPT ook de technische voorwaarden vastgelegd voor het op de markt brengen van wifiapparatuur in een nieuwe 6GHz-frequentieband in België.

Het BIPT is ook belast met het toezicht op het spectrum: in dat kader voert het preventieve controles uit en controles tijdens grote evenementen. Door de gezondheidscrisis is het aantal controles in 2021 echter sterk beperkt gebleven. Het BIPT is daarentegen gestart met de modernisering van zijn monitoringmiddelen, zowel de vaste als de mobiele.

De volledige versie van het jaarverslag lezen (PDF)