Schaarse middelen

Jaarverslag 2020

Nummers zijn slechts in beperkte hoeveelheid beschikbaar. Het is BIPT is belast met het beheer van het nationale nummerplan, alsook met de toekenning en intrekking van de gebruiksrechten voor die nummers. In 2020 is het aantal nummeringsdossier gestegen met 38% ten opzichte van 2019.

Het BIPT beheert het radiospectrum op het nationale grondgebied. In dat kader wijst het BIPT frequentiebanden toe aan operatoren om dat radiospectrum optimaal te verdelen. In 2020 heeft het BIPT actief bijgedragen tot de uitrol van 5G in België. Het heeft enerzijds voorlopige gebruiksrechten toegekend voor de 3600-3640MHz-band, wat de betrokken operatoren in staat stelt om de eerste 5G-werkzaamheden aan te vangen. Anderzijds heeft het BIPT een studie gepubliceerd over het volume en de waarde van het spectrum die kunnen worden gelinkt aan het mediaverbruik enerzijds en aan het verkeer anderzijds. Die studie werd uitgevoerd om het politiek akkoord over de verdeling van de inkomsten uit de veilingen te bespoedigen daar het mediaverbruik onder de bevoegdheid van de gemeenschappen valt en het “telecomverkeer” onder de federale bevoegdheid. Het BIPT heeft ook een studie opgesteld over de risico’s van verzadiging van de 4G-netwerken in drie grote steden van het land, rekening houdend met de verwachte toename van het dataverkeer tegen 2022.

Als spectrumbeheerder is het BIPT bevoegd voor het uitvaardigen van technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur. Het heeft twee besluiten van dat type gepubliceerd in 2020. Het BIPT is ook belast met het toezicht op het spectrum: in dat kader voert het preventieve controles uit en controles tijdens grote evenementen. De gezondheidscrisis heeft het aantal controles in 2020 sterk beperkt. Het BIPT noteerde daarentegen 6% meer storingen dan in 2019.

De volledige versie van het jaarverslag lezen (PDF)