Efficiënte werking

Jaarverslag 2021

Het BIPT heeft een onlineapplicatie gecreëerd om de organisatie van de radioamateurexamens en de examens voor de zee- en binnenvaart in al haar facetten te beheren.
De controle van de voorwaarden voor toekenning van het sociaal tarief voor de elektronische communicatie werd zoveel mogelijk geautomatiseerd. Nagenoeg 80% van de dossiers wordt automatisch behandeld.

Het beheer van de klachten over de werking van het BIPT maakt het mogelijk om de procedures te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de manier van omgaan van het BIPT met personen en ondernemingen waarmee het in aanraking komt.
Het BIPT wil de tevredenheid van de bezoekers van zijn website blijven vergroten. In dat perspectief heeft het eind 2021 een onderzoek uitgevoerd om feedback te vergaren over de gebruikerservaring en om een zicht te krijgen op alle specifieke verwachtingen van de deelnemers.

In 2021 heeft het BIPT 17 nieuwe personeelsleden van diverse niveaus en met gevarieerde profielen aangeworven. Om een hoog bekwaamheidsniveau aan te houden bij zijn personeel biedt het BIPT zijn medewerkers gedurende hun ganse loopbaan tal van diverse opleidingsmogelijkheden.
Het aantal dagen telewerk werd aangepast in het arbeidsreglement in het kader van de terugkeer naar kantoor na de gezondheidscrisis. Er werden ook initiatieven genomen om banden aan te halen binnen het personeel.

De volledige versie van het jaarverslag lezen (PDF)