Het BIPT

Jaarverslag 2021

Het BIPT is de federale regulator die bevoegd is voor de markt voor elektronische communicatie, de postmarkt, het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties en radio- en televisieomroep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het strategisch plan 2020-2022 vormt de leidraad bij de uitoefening van de bevoegdheden van het BIPT teneinde een betrouwbare en competitieve communicatieomgeving voor iedereen te verzekeren.

Het BIPT levert essentiële bijdragen wanneer strategische beslissingen worden genomen binnen zijn bevoegdheidsdomeinen, zoals in het kader van de uitwerking van de nationale reglementering of het formuleren van aanbevelingen en opstellen van verslagen voor de regionale overheden om de 5G-uitrol op hun grondgebied te coördineren.

Het BIPT wendt zijn bevoegdheden niet enkel aan op nationaal vlak, het zorgt ook voor de vrijwaring van de belangen van de Belgische post- en telecommunicatiesector door diverse internationale verbintenissen aan te gaan, zoals het Berec-voorzitterschap in 2021.

Bepaalde interventies van het BIPT beogen rechtstreeks het grote publiek. Enerzijds controleert het BIPT de inachtneming van de wettelijke bepalingen die de gebruiker beschermen, zoals de bepalingen die het vergemakkelijken om van operator te veranderen. Anderzijds ziet het BIPT erop toe dat de gebruikers over relevante, nauwkeurige en up-to-date informatie beschikken, zowel over de verschillende diensten en hun prijzen als over de nieuwe technologieën en over hoe ver de uitrol ervan staat. Het BIPT stelt praktische tools ter beschikking van de gebruikers om hen te helpen bij het maken van keuzes, zoals de tariefvergelijker www.bestetarief.be, het dataportaal en de website postaalpunt.be. Het BIPT informeert de gebruikers ook via animatievideo’s op zijn youtube-kanaal en via informatiesites zoals het platform over5G en infofibre.be.

Post Elektronische communicatie Media

Bevordering concurrentie

Ontwikkeling interne markt

Belang van de gebruikers

Beheer schaarse middelen

Netwerk-veiligheid

Bevorderen connectiviteit hoge capaciteitsnetwerken

De volledige versie van het jaarverslag lezen (PDF)