Het BIPT

Jaarverslag 2020

Het BIPT is de federale regulator die bevoegd is voor de markt voor elektronische communicatie, de postmarkt, het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties en radio- en televisieomroep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het strategisch plan 2020 -2022 vormt de leidraad bij de uitoefening van de bevoegdheden van het BIPT teneinde een betrouwbare en competitieve communicatieomgeving voor iedereen te verzekeren.

Het BIPT levert essentiële bijdragen wanneer strategische beslissingen worden genomen binnen zijn bevoegdheidsdomeinen, zoals in het kader van de uitwerking van de nationale reglementering of het toezicht op de netwerken en informatiesystemen in geval van crisis (bij de invoering van de lockdownmaatregelen bijvoorbeeld).

Het BIPT wendt zijn bevoegdheden niet enkel aan op nationaal vlak, het zorgt ook voor de vrijwaring van de belangen van de Belgische post- en telecommunicatiesector door diverse internationale verbintenissen aan te gaan, zoals het Berec-voorzitterschap.

Het BIPT heeft verscheidene praktische tools ontwikkeld om de gebruikers te helpen bij hun keuze van goed presterende diensten tegen de beste voorwaarden: een tariefvergelijker voor de tarieven van de aanbiedingen voor mobiele en vaste telefonie, internet en bundels, een dataportaal dat gegevens in verband met de kwaliteit verzamelt die nuttig zijn bij de keuze van een operator door de gebruikers zoals dekkingskaarten van de netwerken en kwaliteitsindicatoren, en de website postaalpunt.be die een overzicht geeft van alle bemande punten, brievenbussen en pakjesautomaten in België.

Elektronische communicatie Post Media

Bevordering concurrentie

Ontwikkeling interne markt

Belang van de gebruikers

Beheer schaarse middelen

Netwerk-veiligheid

Bevorderen connectiviteit hoge capaciteitsnetwerken

De volledige versie van het jaarverslag lezen (PDF)