Toegankelijkheidsverklaring

Jaarverslag 2020

Het BIPT spant zich in om de informatie op zijn website toegankelijk te maken voor iedereen. Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld voor zijn eigen website, conform de richtsnoeren in de wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties van 19 juli 2018.

Gelijkvormigheidsgraad

Deze website is conform de WCAG-normen (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De website vertoont de volgende toegankelijkheidsproblemen:

  • de semantische structuur van de pagina’s zou soms beter kunnen;
  • toegankelijkheid van de grafieken is niet optimaal ;
  • de downloadbare documenten zijn niet toegankelijk.

We zetten ons in om alle gebruikers zo snel mogelijk een versie te bieden met een nog betere toegankelijkheid. Op aanvraag kan het BIPT de documenten in een tekstvorm ter beschikking stellen.

Details van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 30/06/2021 nadat de volgende methoden werden toegepast:

Deze toegankelijkheidsverklaring werd een laatste keer bijgewerkt op 30/06/2021.

Feedback en contactgegevens

Hebt u een vraag of een opmerking in verband met de toegankelijkheid van de BIPT-website? Stuur een mail naar onze webmaster. U hebt ons een vraag of een opmerking toegestuurd maar nog geen of een niet-bevredigende reactie ontvangen? Stuur een mail naar onze klachtencoördinator.