Gebruikers

Jaarverslag 2021

Het BIPT zette zijn inspanningen verder om de consument te voorzien van betrouwbare informatie. Ook in 2021 kon de consument een beroep doen op bestetarief.be om het meest voordelige tariefplan te vinden, en op postaalpunt.be om een postaal punt op te zoeken. Om een duidelijke kijk te krijgen op de diverse mogelijkheden om een pakket te versturen binnen Europa werd in 2021 een tool ontwikkeld die in 2022 verder op punt zal worden gesteld. Het dataportaal werd vorig jaar geüpdatet met bijgewerkte vaste dekkingskaarten en een geactualiseerde kwaliteitsbarometer. Bovendien werd de kwaliteit van de ervaring bij de verschillende telecomoperatoren gemeten en heeft het BIPT richtsnoeren uitgewerkt voor aanbiedingen die “onbeperkt” internet aanbieden..

Beste tarief Postaal Punt Dataportaal

Het BIPT ziet er op toe dat de netwerken beveiligd zijn en dat ze op een betrouwbare manier beheerd worden. Zo worden de kritieke infrastructuren gedefinieerd en worden de risicoanalyses van de operatoren gevolgd via een specifiek platform. Het reglementair kader om de cyberveiligheid van 5G-netwerken te garanderen werd vorig jaar verder afgewerkt. 2021 werd gemarkeerd door de overstromingsramp. Het BIPT werkte toen mee aan het herstel van de telecomnetwerken. Tevens werden allerhande beveiligingsincidenten van nabij gevolgd en desgewenst werd hierover actief gecommuniceerd met de bevolking.

Het BIPT volgt van dichtbij de evolutie van de behoeften en het gedrag van de consumenten via studies, enquêtes enz. Consumentenstudies werden uitgevoerd voor zowel de elektronische-communicatie – als de postmarkt. Een heruitgave van de elasticiteitenstudie aangaande postale producten is ruimer van opzet en bevat tevens een literatuurstudie en een econometrische studie.

Radioapparatuur moet voldoen aan essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en mag geen schadelijke storingen veroorzaken. Het BIPT heeft ook in de COVID-19-periode zijn controles voortgezet, zowel bij de distributiekanalen als aan de grenzen, in samenwerking met de douaneautoriteiten.

Het BIPT houdt toezicht op de naleving van het reglementaire kader inzake de bescherming van de gebruikers van elektronische communicatie, media en postdiensten. In 2021 heeft het BIPT de toepassing van de “Roam Like at Home”-verordening gemonitord en werd de “Easy Switch” -procedure voor de overstap naar een andere aanbieder van vast internet en/of televisie geëvalueerd. Er werden specifieke controleacties ondernomen, o.a. op de naleving van de registratieplicht voor betaalnummers en het verzenden van waarschuwingsberichten. Ook in 2021 controleerde het BIPT de verzendingstermijnen en prijzen van bpost en bracht het een advies uit inzake diens verbeteringsplan voor de klantentevredenheid.

De volledige versie van het jaarverslag lezen (PDF)