Gebruikers

Jaarverslag 2020

In 2020 werden de tools van het BIPT, ontwikkeld ter garantie van een transparante voorlichting van de gebruikers, verbeterd. Er werd een optie van automatische berekening toegevoegd aan de tariefvergelijker. Het dataportaal werd bijgewerkt en er werd een project gelanceerd voor de ontwikkeling van de website postaalpunt.be.

Beste tarief Postaal Punt Dataportaal

Het BIPT ziet erop toe dat de betrouwbaarheid van de elektronische-communicatiediensten gegarandeerd wordt, met name door de veiligheidsincidenten te monitoren en door samen te werken in het kader van de fraudebestrijding. Tijdens de gezondheidscrisis werd een specifieke monitoring ingevoerd om erover te waken dat de elektronische-communicatienetwerken de plotse wijzigingen in het gebruik van telecommunicatie kunnen opvangen. De beveiliging van de 5G-netwerken vormt eveneens een grote uitdaging die het BIPT is aangegaan in 2020.

Het BIPT volgt van dichtbij de evolutie van de behoeften en het gedrag van de consumenten door regelmatig verschillende studies, enquêtes en vergelijkingen uit te voeren. In 2020 werd een studie van de postmarkt gelanceerd die voor de eerste maal een kwantitatieve en een kwalitatieve benadering combineerde om het gedrag van de consument vast te stellen, alsook te achterhalen hoe de consument de markt ervaart en wat zijn voorkeuren en behoeften zijn. Wat de elektronische-communicatiemarkt betreft, heeft het BIPT de resultaten van zijn jaarlijkse enquête over de perceptie van de consumenten van deze markt gepubliceerd.

Het BIPT voert conformiteitscontroles van de radioapparatuur op de markt uit. Door de gezondheidscrisis waren de controles in 2020 hoofdzakelijk gericht op e-commerce.

Het BIPT controleert de inachtneming van het regelgevingskader inzake bescherming van de gebruiker op de betrokken markten. In 2020 heeft het zo aan de minister een evaluatieverslag voorgelegd met betrekking tot de “Easy Switch”-procedure, die beoogt om eenvoudiger van aanbieder van vast internet en/of televisie te kunnen veranderen. Het BIPT heeft ook boetes opgelegd aan Telenet en Proximus wegens de niet-naleving van hun verplichtingen inzake de identificatie van de prepaidkaarten. Op postvlak heeft het BIPT de verzendingstermijnen van het jaar 2019 gecontroleerd en de tariefverhoging van de diensten die tot het kleingebruikerspakket behoren, goedgekeurd.

De volledige versie van het jaarverslag lezen (PDF)