Concurrentie

Jaarverslag 2020

Het BIPT controleert de tenuitvoerbrenging van de verplichtingen die aan de operatoren met een sterke machtspositie zijn opgelegd, waaronder deze die erin bestaat referentieaanbiedingen uit te werken om toegang tot de infrastructuur van de operatoren met een sterke machtspositie mogelijk te maken voor de andere operatoren. In 2020 werden verscheidene referentieaanbiedingen van Proximus onder de loep genomen en er werden besluiten met betrekking tot de tarieven voor toegang tot de kabelnetwerken genomen. Het BIPT heeft eveneens verscheidene besluiten genomen betreffende de tariefvoorwaarden van de referentieaanbiedingen, met als doel na te gaan of de berekeningsmethode de werkelijkheid van een efficiënte operator weerspiegelt. Er werd ook een raadpleging gelanceerd over de tarieven voor toegang tot het glasvezelnetwerk van Proximus.

In de postsector heeft het BIPT in 2020 het onderzoek van de analytische boekhouding van bpost voor de jaren 2017 en 2018 afgerond. Het BIPT heeft verder een studie voorbereid ter beoordeling van de immateriële voordelen die voortvloeien uit de universeledienstverplichtingen van bpost. Het BIPT vergewist zich ook van de tenuitvoerbrenging op het nationale grondgebied van de Europese verordening met betrekking tot de grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten en dus van de ontwikkeling van de intra-Europese e-commerce.

Het BIPT heeft in 2020 een vademecum opgesteld om de kandidaat-operatoren in staat te stellen hun toetreding tot de Belgische markt beter en sneller voor te bereiden.

Het BIPT houdt de vinger aan de pols van de evolutie van de gereguleerde markten en publiceert regelmatig verslagen of studies. Aan de hand van het postobservatorium dat het gecreëerd heeft, kunnen de evoluties in de postsector sinds 2010 gevolgd worden. Op het gebied van elektronische communicatie heeft het BIPT zijn jaarverslag gepubliceerd betreffende de neutraliteit van het net alsook zijn studie met betrekking tot de nationale vergelijking van de elektronische-communicatiediensten.

Evenwichtige referentieaanbiedingen om de concurrentie te verstevigen op de wholesalemarkt

De volledige versie van het jaarverslag lezen (PDF)