Concurrentie

Jaarverslag 2021

Het BIPT controleert de tenuitvoerbrenging van de verplichtingen die aan de operatoren met een sterke machtspositie zijn opgelegd, waaronder deze die erin bestaat referentieaanbiedingen uit te werken om toegang tot de infrastructuur van de operatoren met een sterke machtspositie mogelijk te maken voor de andere operatoren. In 2021 werden verschillende aspecten van de referentieaanbiedingen van Proximus onderzocht en werden de besluiten over de referentieaanbiedingen van de kabeloperatoren definitief volgend op adviezen van de Mededingingsautoriteit en de Europese Commissie.
De tarieven in de referentieaanbiedingen moeten bepaald worden conform de kosten van een efficiënte operator. Vorig jaar nam het BIPT zowel de enige heffingen voor de toegang tot het FTTH-netwerk van Proximus als de enige heffingen op de coax-netwerken onder handen. In 2021 werkte het BIPT op de maandelijkse huurprijzen voor toegang tot het FTTH-netwerk en deze voor het Ethernet-transport in het kader van de wholesaleaanbiedingen.
Het BIPT vergewiste zich er via een “margin-squeezetest” van dat operatoren met een sterke machtpositie een correcte marge hanteren tussen de prijzen op de retailmarkten en deze op de wholesalemarkten.

De website glasvezelinfo.be werd gelanceerd om een antwoord te bieden op de vele vragen die grootschalige glasvezeluitrol oproept en om verschillende doelgroepen te sensibiliseren over het nut en belang van glasvezel. Teneinde de status en evolutie van de FTTH-uitrol in België weer te geven werd in 2021 ook gestart met de ontwikkeling van een glasvezelkaart.

De tendens tot samenwerking tussen de operatoren om te kunnen tegemoetkomen aan de uitdagingen van de uitrol van de netwerken met zeer hoge capaciteit, net als de concentratiebewegingen in de elektronische-communicatiesector, worden door het BIPT actief gevolgd.
Uit de vergelijking van de Belgische prijzen van de telecomdiensten met deze in de omringende landen bleek dat België een land is waar de prijzen voor de telecommunicatiediensten over het algemeen relatief hoog zijn. Mede daarom werd de nationale prijzenstudie herwerkt met de introductie van 10 “gezinsprofielen” die beantwoorden aan actuele behoeften. De studie toont het belang aan voor de Belgische consument om vaker de aanbiedingen te vergelijken. In aanvulling op de prijzenstudies focust de kwalitatieve studie van vaste en mobiele breedbandnetwerken op hun technische kwaliteit. Het BIPT publiceerde ook in 2021 zijn bevindingen inzake de bezorgdheden rond de open-internettoegang in het verslag betreffende het toezicht op netneutraliteit.

Aan de hand van het postobservatorium dat het BIPT in 2010 gecreëerd heeft, kunnen de evoluties in de postsector gevolgd worden. In voorbereiding op een studie over de postale aspecten van e-commerce, werden twee workshops georganiseerd met de stakeholders.

Het BIPT vroeg ook in 2021 informatie op bij de leveranciers van grensoverschrijdende pakketbezorgingsdiensten en analyseerde de tarifering van bpost ter zake.
Het valideerde de kwalificatie (universele -, openbare – of commerciële dienst) van de diverse diensten van de aanbieder van de universele postdienst, bpost, alsook diens analytische boekhouding en werkte aan de ontwikkeling van een methode om de nettokosten van de universele dienst te controleren.

De wholesalemarkten reguleren om de retailmarkten competitiever te maken

De volledige versie van het jaarverslag lezen (PDF)