2023 in cijfers

Jaarverslag 2023

2023

78%

Eind 2023 bedroeg de dekking van vaste netwerken met snelheden van 1 Gbps in ons land 78%, wat boven het Europese gemiddelde ligt. Deze resultaten verbeteren snel, gezien de versnelde ontwikkeling van glasvezel.

Alle statistieken

7

Het BIPT heeft geïnvesteerd in de modernisering van zijn radiospectrummonitoringnetwerk door de mast van het monitoringstation in Ophain te vervangen. De zeven vaste controlestations van het BIPT zijn uitgerust met de modernste apparatuur om het spectrum voortdurend te monitoren teneinde het risico van storingen te beperken en snel in te grijpen in geval van interferentie.

Alle statistieken

100

Op de postmarkt is het aantal briefzendingen in een jaar tijd met 7,9% gedaald en ligt het nu onder de 100 zendingen per inwoner per jaar. Voor het eerst sinds 2010 is het aantal expres- en pakketzendingen niet gestegen en zelfs licht gedaald (-0,6%) op een jaar tijd. Bekeken per capita wordt er inmiddels gemiddeld ongeveer om de 11 dagen een pakket verzonden.

Alle statistieken