Voorwoord

Jaarverslag 2022

Dankzij de multibandveiling konden gebruiksrechten toegewezen worden aan vijf ondernemingen: de drie mobiele operatoren hebben het gezelschap gekregen van een consortium als de toekomstige 4e operator en van een IT-speler die in het b2B-segment actief is. Een verslag over 5G-applicaties in het buitenland is gepubliceerd. De website over5G.be beantwoordt verder alle vragen van het grote publiek.

Op zijn dataportaal brengt het BIPT de vorderingen van de glasvezeluitrol in kaart op basis van gegevens die door de operatoren zijn meegedeeld. De gegevens vermelden de zones waarin de operatoren glasvezel hebben uitgerold of waar ze dat binnenkort zullen doen. De website glasvezelinfo.be informeert over de technologie, de aanbiedingen, de rechten en plichten, en de verlening van vergunningen.

Verscheidene alternatieve operatoren zijn overgenomen door de traditionele operatoren. Daarenboven hebben die traditionele operatoren partnerschappen of joint ventures opgericht om de infrastructuurkosten die verband houden met de mobiele en/of glasvezeltoegangsnetwerken makkelijker te dragen. De ondernemingen die actief zijn in het beheer van antennesites transformeren eveneens de activiteit van de operatoren op het vlak van onderhouds- en investeringsuitgaven.

Op de breedband- en televisiemarkten werpt de regulering van de laatste jaren haar vruchten af: het concurrentiespel is terug op gang gekomen, consumenten hebben toegang tot een breder aanbod en krijgen meer waar voor hun geld wanneer ze convergente aanbiedingen kiezen.

Met de toewijzing van de gebruiksrechten is 5G en de daarmee gepaard gaande innovatiemogelijkheden werkelijkheid geworden.

Het BIPT is gestart met de eerste analyses over de toegang tot de dropkabel op de glasvezelnetwerken en op de coaxnetwerken. Ook de voorbereidende studies werden uitgevoerd voor het komende nieuwe onderzoek van de breedband- en omroepwholesalemarkten.

Zoals elk jaar heeft het BIPT prijzenstudies uitgevoerd, zowel op nationaal als op internationaal niveau in de sector van de elektronische communicatie. Aanvullend heeft het BIPT een studie uitgevoerd over de technische kwaliteit en de dekking van de vaste en mobiele breedbandnetwerken. In de postsector verzamelt het postobservatorium betrouwbare gegevens die het mogelijk maken de stand van zaken van de markt te observeren en de ontwikkelingen ervan te volgen.

Die technische en economische kennis van de markten voeden het denkproces van het politieke gezag bij het ontwerpen van geplande hervormingen. In 2022 heeft het BIPT zo meegewerkt aan de herziening van de sociale tarieven die voor elektronische communicatie worden toegekend. Op postaal gebied heeft het BIPT ook zijn expertise gedeeld over de pakketbezorgingsmarkt in het kader van de uitwerking van een wetsontwerp tot verbetering van de werkomstandigheden van de onderaannemers.

Het BIPT heeft de term “onbeperkt internet” afgebakend voor de consumenten. Het heeft ook zijn tariefvergelijker uitgebreid met aanbiedingen die interessant zijn voor micro-ondernemingen en zelfstandigen. In de postsector kunnen de consumenten dankzij een tool de alternatieven voor de verzending van pakketten van 2 kg opzoeken en vergelijken.

De impact op het milieu van activiteiten en de duurzaamheid ervan werden bestudeerd. Oplossingen voor een meer ecologische pakketbezorging en, in het bijzonder, het vervoer ervan tijdens de laatste kilometer, werden onderzocht. De ecologische voetafdruk van de telecommunicatienetwerken gedurende de afgelopen vier jaar werd geanalyseerd. Een follow-up zal de relevantie van aanvullende maatregelen bepalen.

Het BIPT werkt op nationaal en op internationaal niveau, en draagt belangrijke verantwoordelijkheden binnen organisaties zoals Berec en de UPU. Op nationaal niveau is het BIPT een nieuwe samenwerking aangegaan met de Kansspelcommissie om illegale onlinekansspelen en -weddenschappen efficiënter te bestrijden.

Het BIPT is ook de bevoegde autoriteit geworden voor het beslechten van geschillen inzake auteursrechten tussen onlinedienstenaanbieders en persuitgevers. De bevoegdheden van het BIPT zouden uitgebreid kunnen worden naar andere delen van de digitale economie (platformen, sociale netwerken, streamingdiensten, applicaties …).

De volledige versie van het Jaarverslag lezen (PDF)