Voorwoord

Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 werd getekend door een belangrijke shift in het gedrag en de behoeften van de consument binnen de sectoren van de elektronische communicatie, postale diensten en media. Deze evolutie is nauw verweven met de veranderingen die in ons leven zijn geslopen sinds de COVID-crisis. Het BIPT volgt deze wijzigingen op de markten van dichtbij. Dankzij deze monitoring kan het onder andere praktische tools ontwikkelen en verbeteren voor de consument.

Het belang van het garanderen van krachtige en betrouwbare communicatienetwerken voor de burger, is des te duidelijker geworden tijdens de overstromingen in de zomer van 2021. Het BIPT heeft erop toegezien dat de elektronische-communicatienetwerken in de getroffen gebieden efficiënt en snel werden hersteld. Naast het crisisbeheer helpt het BIPT ook in de strijd tegen fraude gepleegd via elektronische-communicatiediensten.

In 2021 versnelde de uitrol van glasvezel en startte deze van 5G op basis van de voorlopige vergunningen die in 2020 werden afgeleverd door het BIPT. Het BIPT heeft in verschillende opzichten bijgedragen tot deze ontwikkelingen. Het heeft deze vernieuwing ook omkaderd en begeleid via met name het lanceren van de websites over5G.be en infofibre.be.

De betekenis van “Een betrouwbare en competitieve communicatieomgeving voor iedereen” is in 2021 ten volle tot uiting gekomen.

Het wettelijke kader is zowel op het stuk van media als van elektronische communicatie grondig gewijzigd in 2021. Het BIPT heeft zijn expertise verleend in het kader van de uitwerking van deze wetten door te zorgen voor de omzetting van de Europese regelgeving ter zake (nieuwe richtlijn inzake audiovisuele mediadiensten, “SMA”, en het Europees wetboek voor elektronische communicatie).

In het kader van zijn opdracht ter bevordering van de concurrentie heeft het BIPT de tarieven voor wholesaletoegang tot het glasvezelinfrastructuur van Proximus en tot de netwerken van de kabeloperatoren onderzocht. Het is cruciaal dat deze wholesaletarieven op een billijk niveau worden vastgelegd zodat concurrentie kan spelen op de retailmarkt en dat de netwerkoperatoren tegelijk ook correct vergoed worden voor deze toegang teneinde investeringen te bevorderen. Op de postale markt heeft het BIPT het onderzoek van de analytische boekhouding van bpost voor 2019 afgerond. Deze werd conform verklaard.
Het BIPT heeft ook de tarieven van de historische postoperator voor bepaalde grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten geanalyseerd.

De retailtarieven in de elektronische-communicatiesector worden niet gereguleerd maar worden wel gemonitord door het BIPT. Het heeft zijn internationale prijsvergelijkingsstudie gepubliceerd en een nationale tariefvergelijking van de elektronische-communicatiediensten gemaakt. Het BIPT moet de prijzen van de universeledienstverlener bpost goedkeuren indien ze producten betreffen die tot het kleingebruikerspakket behoren.

Op Europees niveau speelde het BIPT in 2021 een bijzondere rol als voorzitter van Berec, het orgaan dat de Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie verenigt. In de Wereldpostvereniging (UPU) zette het BIPT in 2021 het Belgische mandaat voort als lid van de Administratieve Raad en in het bijzonder als medevoorzitter van de commissie ”USO, Regulatory Affairs and Postal Regulation”.

Op het vlak van interne organisatie wijzigde de samenstelling van de Raad van het BIPT op 16 september 2021, de datum waarop Bernardo Herman de fakkel overnam van Jack Hamande. Het BIPT heeft deze laatste bedankt voor zijn verbintenis in de afgelopen jaren.

De Raad bekijken
De volledige versie van het Jaarverslag lezen (PDF)