Voorwoord

Jaarverslag 2023

Dit jaar vierde het BIPT 30 jaar van activiteit. Voor deze gelegenheid heeft de Raad de personeelsleden van het BIPT en alle belanghebbenden bijeengebracht tijdens een evenement op 14 november 2023. Verschillende experten hebben er hun ideeën gedeeld over het thema “Regulatory challenges in a new digital era”.

Het BIPT is eveneens nauw betrokken bij de omzetting of tenuitvoerlegging van de nieuwe Europese digitale regelgeving. Het werd aangewezen als de Belgische autoriteit die bevoegd is voor de tenuitvoerlegging van de Terrorist Content Online Act. Momenteel is het proces gaande om het BIPT als DSC, of de coördinator voor digitale diensten in het kader van de European Digital Service Act (DSA) aan te wijzen.

Het evenement georganiseerd voor het 30-jarig bestaan van het BIPT was de gelegenheid om ideeën uit te wisselen over het thema “Regulatory challenges in a new digital era”.

Het BIPT heeft dit jaar een raadpleging gepubliceerd over het kostenmodel voor de toegang tot de glasvezelnetwerken van Proximus en zijn dochterondernemingen. Het heeft ook de nadere bepalingen gespecificeerd volgens welke een operator toegang kan aanvragen tot de eindgebruikerskabel van een concurrerende operator. Het BIPT heeft eveneens de voorwaarden verduidelijkt waaraan zou moeten worden voldaan voor overeenkomsten tussen operatoren betreffende de uitrol van een FTTH-netwerk Ten slotte heeft het BIPT de modemmarkt opengesteld.

In 2023 heeft het BIPT een tool ter beschikking gesteld van de gebruikers om de prijzen van de basispostpakketten te vergelijken, ter aanvulling van de website postaalpunt.be. Het BIPT heeft ook diverse controles uitgevoerd om na te gaan of de telecommunicatieoperatoren hun verplichtingen nakwamen. Waar nodig werden sancties opgelegd.

Het BIPT heeft zijn medewerking verleend om de hervorming van de sociale tarieven tot een goed einde te brengen in 2023. Het BIPT heeft ook zijn expertise bijgedragen in het kader van de oproepen tot het indienen van 6G- en 5G-projecten. Verder heeft het BIPT zich toegelegd op de omzetting van de NIS2-richtlijn. In de postsector heeft het BIPT het BELparcel-platform ontwikkeld in het kader van de wet van 17 december 2023 houdende diverse bepalingen met het oog op het verbeteren van de werkomstandigheden van de postpakketbezorgers.

Begin 2024 nam een nieuwe Raad zijn functies op, bestaande uit Michel van Bellinghen, voorzitter, en Bernardo Herman, Peggy Valcke en Stefaan Vyverman, leden van de Raad.

De volledige versie van het Jaarverslag lezen (PDF)