Voorwoord

Jaarverslag 2020

Door de gezondheidscrisis zijn telewerk, afstandsonderwijs en e-commerce de norm geworden. De druk op netwerken en pakjesvervoerders is vergroot. Samen met de operatoren heeft het BIPT erop toegezien dat er zich geen grote tekortkomingen voordeden.

Op het gebied van de “rebranding” zijn de activiteiten die in 2019 begonnen waren met de invoering van een nieuw logo, voortgezet. In verband met de tools van het BIPT (zoals de prijsvergelijker en de site postaalpunt.be) is een communicatiecampagne opgezet om deze meer bekendheid te geven. In de prijsvergelijker (bestetarief.be) is bovendien een optie voor automatische berekening toegevoegd om het gebruik ervan te vergemakkelijken. Het BIPT heeft ook een nieuwe versie van zijn website online gezet, die de klemtoon legt op bruikbaarheid en ergonomie.

Onze campagnes

Het BIPT heeft zijn positie op de internationale scène versterkt door de verkiezing van Michel Van Bellinghen tot voorzitter van Berec in 2021. Op het gebied van de postdiensten heeft België de kandidatuur van Jack Hamande voorgesteld voor het voorzitterschap van de UPU.

« Nu, meer dan ooit, werden we ons bewust van het belang van goed presterende en betrouwbare post-en telecommunicatienetwerken »

Het BIPT heeft zijn strategisch plan 2020-2022 opgesteld, met als visie een betrouwbare en competitieve communicatieomgeving voor iedereen te incarneren en te verdedigen, overeenkomstig de missies, waarden en actiegebieden van het BIPT.

De Raad bekijken

In de context van toenemende behoeften aan hoogwaardige connectiviteit heeft het BIPT de aanleg van geavanceerde draadnetwerken begeleid: het heeft zich met name gebogen over de tarieven voor de toegang tot het glasvezelnetwerk van Proximus, om de wholesaletoegang te vergemakkelijken voor de alternatieve operatoren. Het BIPT heeft het ook mogelijk gemaakt om te starten met de 5G-uitrol door voor de 3600-3640MHz-band voorlopige gebruiksrechten te verlenen en door het wettelijke kader voor te bereiden dat nodig is voor de introductie van 5G in België.

In een geconnecteerde maatschappij blijkt de beveiliging van netwerken en informatiesystemen van fundamenteel belang. Het BIPT heeft meegewerkt aan de reorganisatie van het proces voor de identificatie van de nationale kritieke infrastructuren en aan het opstellen van een wetsvoorstel tegen nieuwe vormen van fraude via sms (“smishing”), alsook van wetgevende maatregelen die een betere bescherming van de toekomstige 5G-infrastructuur van het land tot doel hebben.

De volledige versie van het Jaarverslag lezen (PDF)